Logo 29. Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej

Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej to cykliczne wydarzenie, którego nadrzędnym celem jest dokumentacja wrocławskiego projektowania graficznego. W swym podstawowym założeniu ma ono stymulować rozwój grafiki użytkowej i integrować środowisko lokalnych projektantek i projektantów.

Do udziału w 29. WWGU zapraszamy twórczynie i twórców z Wrocławia angażujących się w odkrywanie, kształtowanie i komentowanie miejskiej rzeczywistości społecznej (nie tylko wrocławskiej).

Chcemy zaprezentować prace, dla których miasto jest punktem odniesienia. Takie, które nie obawiają się śmiałego przełamywania barier, wydobywania istoty problemów, kierowania uwagi na nurtujące kwestie. Są projektową lub artystyczną odpowiedzią na miejskie wyzwania.

Wiemy, że grafika użytkowa towarzyszy wszystkim mieszkańcom Wrocławia, bez względu na to, czy są tego świadomi, czy nie. Pragniemy docierać z komunikacją o wystawie do różnorodnych środowisk, aby zachęcić je do zapoznania się z wartością, jaką niesie dobre projektowanie.


Jak projektuje się w mieście? Jak projektuje się dla miasta? Jak przeprojektować miasto?

Temat wystawy: Miasto

Czas trwania wystawy: 06.06-30.08.2024

Wernisaż wystawy: 06.06.2024 (więcej informacji wkrótce)


Na wystawie zaprezentowane zostaną prace powstałe po czerwcu 2022

Zespół kuratorski: dr Dorota Płuchowska, Mateusz Antczak

Zdjęcie archiwalne z 28. Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej (2022) Zdjęcie archiwalne:
28. Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej (fot. Paweł Góral)

Grafika użytkowa to dziedzina, która obejmuje wachlarz różnorodnych dyscyplin projektowych. Nie sposób określić przewagę lub dominację którejś z nich nad innymi. Każda ma wyjątkową funkcję i stanowi istotne narzędzie komunikacji. Z kolei grafika społecznie zaangażowana to obszar dający możliwości dostrzeżenia wielu problemów i tworzenia większej ilości rozwiązań.

Temat wystawy: Miasto

Zależy nam na tym, aby odwiedzający mieli możliwość porównania poszczególnych realizacji i dostrzeżenia różnych konceptów, form, przesłań. W ramach 29. Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej decydujemy się na możliwie nieograniczające wyszczególnienie trzech kategorii: