Strona główna
28. Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej (2022) Zdjęcie archiwalne:
28. Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej (fot. Paweł Góral)

Rys historyczny

Pierwszą edycję Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej — „nie ku chwale twórców, lecz dla nauki własnej i innych”, która odbyła się w roku 1966, zawdzięczamy Tadeuszowi Ciałowiczowi i Romanowi Rosykowi. W zamierzeniu pomysłodawców miała znaleźć stałe miejsce w życiu Wrocławia i odbywać się co dwa lata. Okazała się jednak jednorazowym zrywem. Kolejna edycja miała miejsce dopiero pięćdziesiąt lat później, co z kolei zawdzięczamy Fundacji 102, która kontynuując pierwotną ideę gromadzenia rezultatów wrocławskiego projektowania, reaktywowała to wartościowe dla stymulacji lokalnej sceny graficznej wydarzenie. Organizując w 2016 roku kolejną wystawę — 25. WWGU — Fundacja 102 nadała jej przypadający na ten rok numer porządkowy, jednak w rzeczywistości była to dopiero druga odsłona wydarzenia.

26.W 2018 roku, chcąc utrzymać ciągłość tego wyjątkowego cyklu, studentki Komunikacji Wizerunkowej z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowały 26. edycję pod hasłem dobrego projektowania, które upraszcza komunikację i rozwiązuje problemy.

27. i 28.Ostatnie dwie wystawy zorganizowane zostały przez nas — reprezentację Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS. Zasadniczo ku nauce tak własnej, jak i wspólnej, idąc za poprzedniczkami_kami, postawiliśmy sobie za cel kontynuację przeglądu wrocławskiej grafiki i szerzej: wrocławskiego projektowania przez popularyzację wystawy.